Loading...
Professional Material 2022-02-24T14:43:33+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

מקומה של ישראל בעולם התרופות והחיסונים

סרטון הכנס

כתבה על הכנס

גלובס, 9.2.22, "הקורונה פתחה את התיאבון למשרד הבריאות: כך הוא מתכנן להפוך לגוף שמאשר תרופות"

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001401591

תכני הכנס

חומרי רקע נוספים

 • Jecker, N. S. (2021). Cash incentives, ethics, and COVID-19 vaccination. Science374(6569), 819-820. https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abm6400
 • Public Health England (2019). UK Measles and Rubella elimination strategy – link
 • U.S. Federal Trade Commission (2017). Antitrust Concerns and the FDA Approval Process – link
 • גרינברג, דן (2018). לידתה המוקדמת או מותה בטרם עת של ההערכה הכלכלית בתהליך עדכון סל השירותים בישראל?. מגזין מדיק לסל שירותי הבריאות, עמוד 56. https://quality.doctorsonly.co.il/2018/11/152334/
 • שמואלי, ע. וניסן-אנגלצ'ין, א. (2008). אמדן ראשוני של ערך חיי אדם בישראל והשלכותיו לגבי עדכון סל השירותים של ביטוח הבריאות הממלכתי. הרבעון לכלכלה, 467-487.‎ https://www.jstor.org/stable/23780634
 • אקשטיין, צ., ב. בנטל וס. סומקין (2020). מה ניתן ללמוד מהעולם על מדיניות כלכלית לנוכח מגפת הקורונה? לקחים מהגל הראשון. מכון אהרן למדיניות כלכלית ומרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. https://www.runi.ac.il/he/research/aiep/documents/world-economic-corona.pdf
לראש הדף

קרטלים: נזקים, אכיפה ופיצוי

סרטון הכנס

תכני הכנס

חומרי רקע נוספים

לראש הדף

הנטל הרגולטורי בפרספקטיבה בינלאומית

מצגות הכנס

חומרי רקע נוספים

 1. הבנק העולמי, מדד קלות עשיית עסקים (ease of doing business) בישראל (https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/israel/)
 2. משרד ראש הממשלה אגף ממשל וחברה, מדריכים בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי (http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Regulation/Pages/RegulationEase.aspx)
 3. המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2017, "טיוב הרגולציה בישראל והקלת נטל הבירוקרטיה – תכנית רב שנתית", כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה (https://www.idi.org.il/media/8857/streamlining-regulation-in-israel-and-easing-the-bureaucratic-burden-proposal-for-a-multi-year-program-the-complete-study.pdf)
 4. אנואר חילף ואסתי גולדהמר, 2016, "הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים בישראל", מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה (https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/pub-small-business.aspx)
 5. אורי כץ, 2015, "לעשות עסקים בישראל", דעת מיעוט – בלוג בנושאי כלכלה וחברה (https://orikatz.wordpress.com/tag/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94/)
 6. הרגולטור – בלוג על מדיניות רגולציה (https://regulator.online/)
 7. OECD, 2017, “Strengthening Capacities and Institutions for Co-ordinating Regulatory Policy and Measuring Regulatory Burdens”
לראש הדף

השימוש במוסדות השלטון כדי לחסום תחרות

מצגות הכנס

חומרי רקע נוספים

דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ("ועדת טרכטנברג"), 2011.

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf

Laffont, Jean-Jacques, and Jean Tirole. "The politics of government decision-making: A theory of regulatory capture." The Quarterly Journal of Economics 106, no. 4 (1991): 1089-1127.

https://www.jstor.org/stable/pdf/2937958.pdf

Levine, Michael E., and Jennifer L. Forrence. "Regulatory capture, public interest, and the public agenda: Toward a synthesis." Journal of Law, Economics, & Organization 6 (1990): 167-198.

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jleo6&id=651&collection=journals

Lee Drutman, Apr. 20, 2015, “How Corporate Lobbyists Conquered American Democracy”, The Atlantic.

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/04/how-corporate-lobbyists-conquered-american-democracy/390822/

Lee Drutman, 2011, “A Better Way to Fix Lobbying”, Issues in Governance Studies.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_lobbying_drutman.pdf

Kyle Peterson & Marc Pfitzer, 2009, “Lobbying for Good”, Stanford Social Innovation Review.

https://ssir.org/articles/entry/lobbying_for_good

Anahad O’Connor, Sep. 12, 2016, “How the Sugar Industry Shifted Blame to Fat”, The New-York Times.

https://www.nytimes.com/2016/09/13/well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-blame-to-fat.html

לראש הדף

תחרות בעידן הדיגיטלי

מצגות הכנס

חומרי רקע נוספים

לראש הדף

עסקאות בעלי עניין

מצגות הכנס

חומרי רקע נוספים

·  Gordon, E. A., Henry, E., & Palia, D. (2004). Related party transactions and corporate governance. In Corporate Governance (pp. 1-27). Emerald Group Publishing Limited.
·  Bebchuk, Lucian, and Jesse Fried. "Pay without performance: The unfulfilled promise of executive compensation." International Company and Commercial Law Review 16.11 (2005): 461.
·  Kohlbeck, M. J., & Mayhew, B. W. (2004). Agency costs, contracting, and related party transactions.
·  Cheung, Y. L., Qi, Y., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Buy high, sell low: How listed firms price asset transfers in related party transactions. Journal of Banking & Finance33(5), 914-924.
·  Lo, A. W., Wong, R. M., & Firth, M. (2010). Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China. Journal of Corporate Finance16(2), 225-235.
·  Bebchuk, L. A. (2004). The case for increasing shareholder power. Harv. L. Rev.118, 833.
·  Grandmont, R., Grant, G., & Silva, F. (2004). Beyond the Numbers—Corporate Governance: Implications for Investors. Deutsche Bank, Frankfurt.
·  Oecd, O. E. C. D. (2004). The OECD principles of corporate governance. Contaduría y Administración, (216).
לראש הדף

רגולציה על שכר בכירים

מצגות הכנס

חומרי רקע נוספים

ריקי אליאס ובנצי שרייבר, 2001, "שכר הבכירים במערכת הבנקאות הישראלית", סוגיות בבנקאות 15.

הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 2006, "שכר מנהלים בכירים בחברו ציבוריות: רגולציה ומנגנוני פיקוח"

רשות ניירות ערך, המחלקה הכלכלית, 2015, "שכר הבכירים בישראל 2011-2014"

רשות ניירות ערך, 2016, "עמדה משפטית מספר 101-21 : שאלות ותשובות – מדיניות תגמול"

Jensen, M.C. and Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), pp.305-360.

Mehran, H., 1995. Executive compensation structure, ownership, and firm performance. Journal of financial economics, 38(2), pp.163-184.

Core, J.E., Holthausen, R.W. and Larcker, D.F., 1999. Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. Journal of financial economics, 51(3), pp.371-406.

Murphy, K.J., 1999. Executive compensation. Handbook of labor economics, 3, pp.2485-2563.

Perry, T. and Zenner, M., 2001. Pay for performance? Government regulation and the structure of compensation contracts. Journal of Financial Economics, 62(3), pp.453-488.

Bebchuk, L.A., Fried, J.M. and Walker, D.I., 2002. Managerial power and rent extraction in the design of executive compensation (No. w9068). National bureau of economic research.

Bebchuk, L.A. and Fried, J.M., 2005. Pay without performance: Overview of the issues. Journal of Applied Corporate Finance, 17(4), pp.8-23.

Brick, I.E., Palmon, O. and Wald, J.K., 2006. CEO compensation, director compensation, and firm performance: Evidence of cronyism?. Journal of Corporate Finance, 12(3), pp.403-423.

Bizjak, J.M., Lemmon, M.L. and Naveen, L., 2008. Does the use of peer groups contribute to higher pay and less efficient compensation?. Journal of Financial Economics, 90(2), pp.152-168.

לראש הדף

הגדרת השוק הרלוונטי

מצגות הכנס

לראש הדף

טלקום בישראל – איך ממשיכים מכאן?

מצגות הכנס

סרטונים

ד"ר רועי שלם וד"ר טל מופקדי בהרצאה בנושא "סוגיות כלכליות ברגולציה של ענף הטלקום"

דורון כהן

בהרצאה בנושא

"תשתיות תקשורת קוית"

עו"ד אבי רימון

בהרצאה בנושא

"מפת דרכים של שוק התקשורת"

עו"ד נגה רובינשטיין

בהרצאה בנושא

"סוגיות בתחום הטלקום"

מר שלמה פילבר

מנכ"ל משרד התקשורת

מרצה על תשתיות דיגיטליות

מתקדמות לישראל

לראש הדף

אכיפה פרטית: ניירות ערך מול הגבלים עסקיים

מצגת הכנס

לראש הדף

פורום הגבלים עסקיים ורגולציה

סרטונים

פרופ' דיויד גילה מרצה בנושא סיכום תקופה ואתגרים לעתיד לרשות ההגבלים העסקיים

עו"ד צביקה אגמון: סיכום תקופה ואתגרים לעתיד לרשות ההגבלים העסקיים

פרופ' דיויד גילה וד"ר דוד תדמור בפאנל מומחים בנושא "הסדרים כובלים"

עו"ד מיכל הלפרין ועו"ד מיכל כהן בפאנל מומחים בנושא "אכיפה מנהלית"

פרופ' מיכל גל ופרופ' יוסי שפיגל בפאנל מומחים בנושא

"מחיר בלתי-הוגן ומחיר מופרז"

עו"ד נגה רובינשטיין ועו"ד דרור שטרום בפאנל מומחים בנושא "הממונה על הגבלים עסקיים מול רגולטורים אחרים"

ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם, עו"ד צחי גרוסווסר וד"ר שלומי פריזט בהרצאה בנושא "רגולציה בשוק הגז הטבעי"

מצגות הכנס

לראש הדף

רגולציה בענף הטלקום

מצגות הכנס

לראש הדף

ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי

סרטוני הכנס

 הרצאה 1 מתוך 3: ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי בתחום ההגבלים העסקיים – במסגרת כנס של מכון אלי הורביץ

 הרצאה 2 מתוך 3: ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי בתחום ההגבלים העסקיים – במסגרת כנס של מכון אלי הורביץ

 הרצאה 3 מתוך 3: ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי בתחום ההגבלים העסקיים – במסגרת כנס של מכון אלי הורביץ

 רועי שלם, מנהל פורום הגבלים עסקיים ורגולציה מהפקולטה לניהול מדבר על מונופולים בשוק הישראלי

מצגות הכנס

לראש הדף

רגולציה בענף המזון

סרטונים

ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם מרצים על רגולציה כלכלית בענף המזון בישראל

פאנל מומחים בנושא רגולציה כלכלית בענף המזון בישראל

פאנל מומחים בנושא רגולציה כלכלית בענף המזון בישראל

פרופ' דיויד גילה וד"ר אסף אילת מרצים על חוק קידום התחרות בענף המזון

פאנל מומחים בנושא חוק קידום התחרות בענף המזון

לראש הדף

רגולציה במשק החשמל

לראש הדף

פיקוח מחירים וקביעת מחיר מופרז

לראש הדף

תחרות ויחסים אנכיים בין פירמות

לראש הדף

רגולציה בשוק החסכון ארוך הטווח

ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם מדברים על רגולציה בשוק החסכון ארוך הטווח

פאנל מומחים בנושא רגולציה בשוק החסכון ארוך הטווח

לראש הדף

דוחות של ועדות שונות בתחום הרגולציה

לראש הדף
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.